SHPALLJE PUBLIKE

për punësim në kohë të caktuar të 130 bashkëpunëtorëve profesional-praktikantëve-asistentëve arsimor për nxënës me nevoja të veçanta në arsimin fillor Publikohet shpallje publike për punësimin...

Video

AKTIVITETET